Tarieven 2019

Dagopvang 50 weken
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
€ 7,58
per uur
Woensdag
€ 7,42
per uur
Dagopvang 40 schoolweken
Alle dagen
€ 8,14
per uur
Dagopvang FLEX
Alle dagen
€ 8,27
per uur

Voor het 2e kind (en volgend kind) geldt een korting van 3%.

Het totale aantal opvanguren per jaar wordt berekend en vastgelegd in de overeenkomst. De uren worden verdeeld over twaalf gelijke termijnen in rekening gebracht.

BSO "de Bovenbende", schoolweken en vakantieweken
Alle dagen
€ 6,89
per uur

BSO wordt aangeboden tijdens de 40 schoolweken en 10 vakantieweken per schooljaar. Afhankelijk van de gewenste opvangdagen en het tijdstip waarop de schooltijd eindigt,  wordt het aantal uren opvang tijdens de schoolweken berekend.

Het totale aantal opvanguren per jaar wordt vastgelegd in de overeenkomst. De uren worden verdeeld over twaalf gelijke termijnen in rekening gebracht.

BSO "de Bovenbende" FLEX
Alle dagen
€ 7,50
per uur