GGD-inspectie

GGD-INSPECTIE
In opdracht van de Gemeente Heusden wordt de kwaliteit van de geboden opvang door de GGD volgens wettelijk vastgestelde kaders getoetst. Onderwerpen die aan bod komen tijdens een GGD-inspectie zijn:

  • Ouderinspraak
  • Personeel
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Groepsgrootte en de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • VVE aanbod en uitvoering
  • Klachtenregeling

Het inspectierapport is openbaar en wordt verstrekt aan de Gemeente Heusden en aan de Oudercommissie. Op de website van GGD Hart voor Brabant zijn de inspectierapporten in te zien.

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf